Προσωπικά Δεδομένα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ευχαριστούμε που διαβάζετε με προσοχή την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά με τον ιστότοπό μας.

Η εταιρεία με την επωνυμία Θεοδόσης Δημ.Διβάνης η οποία εδρεύει στην Λεωφόρο Βάρης 40 16673 Βούλα Αθήνα (η «Εταιρεία») έχει συμμορφωθεί πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679–  «Κανονισμός GDPR»).

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθορίζει και εξηγεί αφενός τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται από την Εταιρεία μας μέσω του παρόντος ιστοτόπου, και αφετέρου πως προστατεύουμε το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των εν λόγω Δεδομένων σας.

Η διαχείριση και η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας μας ή/και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, τα οποία καθίστανται γνωστά στην Εταιρεία λόγω της επισκέψεως στην ιστοσελίδα ή/και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, υπόκεινται στους  κατωτέρω όρους, σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, όπως και τις αποφάσεις, οδηγίες και κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι η εταιρεία Θεοδόσης Δημ.Διβάνης η οποία εδρεύει στην Λεωφόρο Βάρης 40, 16673 Βούλα Αθήνα

Προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τη διαχείριση ή την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ή και για οποιαδήποτε σχετική απορία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση hello@athensvelo.gr

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα αποτελούν όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται σε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως πληροφοριακής αξίας και βαρύτητας, και οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση του προσώπου. Δηλαδή είναι όλα εκείνα τα στοιχεία που επιτρέπουν στην Εταιρεία μας να γνωρίζει συγκεκριμένα ποιος είστε, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κλπ.

Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων συνιστά κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται σε Προσωπικά Δεδομένα, όπως παραδείγματος χάριν η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση, συσχέτιση, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή και καταστροφή.

Ποια Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγουμε

Συλλέγουμε μόνο τα απαραίτητα Δεδομένα για τους σκοπούς που αυτά προορίζονται. Μπορείτε λοιπόν γενικά να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα χωρίς να μας κοινοποιείτε Προσωπικά σας Δεδομένα, πλην αυτών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Έτσι, τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι αυτά που είτε επιλέγετε να παρέχετε κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας ή/και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, είτε αυτά που συλλέγονται αυτομάτως και φυλάσσονται στις βάσεις δεδομένων μας για λόγους ασφαλείας.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας απευθύνονταις σε ένα γενικό κοινό και δεν στοχεύουν σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστώσουμε ότι εκ παραδρομής έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα ανηλίκων, θα προχωρούμε απευθείας σε διαγραφή τους από τα αρχεία μας.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις παρακάτω πληροφορίες:

Τις οποίες λαμβάνουμε απευθείας από εσάς:

  • Οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία υποβάλλετε, όπως την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) και τις προτιμήσεις σας για ενέργειες εμπορικής προώθησης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρέχεται κατά την χρήση της ιστοσελίδας ή/ και την εγγραφή στο newsletter μας.

Οι οποίες συλλέγονται αυτομάτως:

  • Το όνομα του παρόχου διαδικτύου (Internet Provider) και τη διεύθυνση ΙΡ (Internet Protocol Address)σας, τα οποία χρησιμοποιούμε για τη διάγνωση προβλημάτων των υπολογιστών μας, και για να καταγράφουμε το ενδιαφέρον σας και τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας.
  • Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να θυμόμαστε εσάς και τις προτιμήσεις σας, όπως και για τεχνικούς λόγους, μέσω της χρήσης cookies, μόνο όμως εφόσον παράσχετε τη ρητή σας συγκατάθεση για συλλογή των εν λόγω πληροφοριών. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε κατωτέρω την «Πολιτική Cookies».

Παρακαλούμε να μην μας στέλνετε και αποκαλύπτετε κανένα Ευαίσθητο Δεδομένο μέσω του παρόντος ιστοτόπου (πληροφορίες που σχετίζονται με την φυλετική/ εθνική καταγωγή, υγεία, πολιτικές/ θρησκευτικές απόψεις κλπ).

Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Σε κάθε περίπτωση επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για συγκεκριμένους, ρητά καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς. Τα Δεδομένα αυτά δεν υποβάλλονται σε καμία περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους εν λόγω σκοπούς.

Τα Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

Κατόπιν προαιρετικής συγκατάθεσής σας (Κανονισμός GDPR άρθρο 6 παρ.1(α)) μπορείτε, με όποιο τρόπο εσείς επιλέξετε, να λαμβάνετε:

(α) Ενημερωτικό υλικό (newsletter) από την Εταιρεία

(β) Διαφημιστικό υλικό/ προσφορές από την Εταιρεία

Ή ακόμα και να μας επιτρέψετε κατόπιν προαιρετικής συγκατάθεσης να χρησιμοποιήσουμε τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά δείτε κατωτέρω την «Πολιτική Cookies».

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις μπορείτε βέβαια να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσης.

Η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να πραγματοποιείται πατώντας στον αντίστοιχο σύνδεσμο «unsubscribe» που θα βρείτε ναλλακτικά είτε στο επιβεβαιωτικό μήνυμα το οποίο θα παραλάβετε αμέσως μετά την εγγραφή σας στις ανωτέρω προωθητικές υπηρεσίες μας, είτε σε κάθε επόμενο μήνυμα που θα λαμβάνετε με αντίστοιχο υλικό από την Εταιρεία μας, είτε στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας.


Σημειώνουμε πως για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τα ανωτέρω αιτήματα, είναι απαραίτητο να μας δώσετε τα Δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο (*) στα αντίστοιχα σημεία του ιστοτόπου, συναινώντας έτσι στη χρήση αυτών των Δεδομένων. Χωρίς αυτά τα υποχρεωτικά Δεδομένα σας δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω, καθώς αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να είναι διαθέσιμες οι συγκεκριμένες λειτουργίες του ιστοτόπου μας που ζητάτε. Αν επιλέξετε να μη μας δώσετε τα Δεδομένα αυτά, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να μην σας εξασφαλίσουμε υψηλή ποιότητα υπηρεσίας ή να μην ανταποκριθούμε σε τυχόν λοιπά αιτήματά σας.

Σημειώνεται ότι τα Δεδομένα σας ενδέχεται σε κάθε περίπτωση να υποβληθούν σε επεξεργασία για:

(α) λόγους συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία και γενικά προκειμένου η Εταιρεία να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από το νόμο (πχ νομοθεσία προστασίας δεδομένων, εμπορική νομοθεσία).

(β) την κατοχύρωση ή υπεράσπιση των νόμιμων αξιώσεων και δικαιωμάτων προς το συμφέρον της Εταιρείας σε δικαστική ή σε εξωδικαστική διαδικασία, αλλά και την συμμόρφωση με νομικές διαδικασίες και δικαστικές αποφάσεις.

(γ) τη λήψη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου, με βάση το έννομο συμφέρον μας να βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας και την παροχή των υπηρεσιών μας.

(δ) τεχνικούς λόγους και λόγους ασφαλείας, με βάση το έννομο συμφέρον μας για ορθή, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του ιστοτόπου.

Τονίζουμε ότι τα Δεδομένα που συλλέγονται για τους υπό (γ) και (δ) σκοπούς (πχ διεύθυνση IP, cookies), παρόλο που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εντοπισμό του χρήστη, δεν χρησιμοποιούνται γι’ αυτό το σκοπό παρά μόνο ως αναφέρθηκε για στατιστικούς λόγους ή βελτίωσης της απόδοσης του ιστότοπου, και εφόσον δεν επηρεάζονται ουσιαστικά τα συμφέροντa και τα δικαιώματά σας. Τα Δεδομένα αυτά ενδέχεται να αποθηκευθούν μόνο προσωρινά και σε ανώνυμη μορφή.

Πολιτική Cookies

Ta cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν ποσότητες πληροφοριών οι οποίες αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε κάποιον ιστότοπο μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να σταλούν πίσω στον ιστότοπο σε κάθε επόμενη επίσκεψη, ή σε άλλο ιστότοπο που αναγνωρίζει τα συγκεκριμένα cookies.

Ta cookies διευκολύνουν την περιήγησή σας στον ιστότοπο, χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους και γενικά βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα χρήσεως της ιστοσελίδας. Δεν ταυτοποιούν το χρήστη παρά μόνο τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί δύο ειδών cookies: (1) Απαραίτητα λειτουργικά cookies που απαιτούνται για τεχνικούς λόγους και με τα οποία διασφαλίζεται η απαραίτητη λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας και (2) Στατιστικά cookies τα οποία χρησιμοποιούνται για σκοπούς μέτρησης επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας.

Και των δύο κατηγοριών cookies μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Κατά την πρώτη σας πρόσβαση στον ιστότοπό μας, θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό αναδυόμενο παράθυρο, το οποίο θα απαιτεί τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των cookies. Αν δε δώσετε τη συγκατάθεση, η συσκευή σας δεν θα παρακολουθείται για δραστηριότητες σχετικές με τα ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να κάνετε χρήση του ιστοτόπου μας χωρίς να εγκατασταθούν αυτά τα cookies, ωστόσο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό των λειτουργιών ή να επηρεάσει αρνητικά τη χρηστικότητα του ιστοτόπου μας.

Διασύνδεση Πληροφοριών και Σύνδεσμοι σε άλλους Ιστότοπους

Σημειώνουμε ότι ο παρών ιστοτοπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων, και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων τους οποίους ακολουθούν αυτοί οι δικτυακοί τόποι.

Άτομα που έχουν πρόσβαση στα Δεδομένα σας

Τα Δεδομένα σας μπορεί να υποβληθούν σε επεξεργασία από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α)   Από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας

(β) Από το προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας που είναι εξουσιοδοτημένο να επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων του αναφορικά με τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και για την διεκπεραίωση των αιτημάτων σας.

(γ) Kατ’ εξαίρεση από τρίτους παρόχους υπηρεσιών και συνεργαζόμενες με την Εταιρεία επιχειρήσεις, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων σας διεξάγουν για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση της ιστοσελίδας και την παροχή των υπηρεσιών της.

(δ) Τρίτους φορείς όπως αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους ή για τη νόμιμη προστασία μας και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις γνωστοποιούνται μόνο τα Δεδομένα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών από τους τρίτους.

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν θα διαβιβάσει Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνείς οργανισμούς, παρά μόνον σε θυγατρικές/ συνδεδεμένες εταιρείες και σε τρίτα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται από τις θυγατρικές/ συνδεδεμένες εταιρείες, κατόπιν σχετικής εντολής, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας Πολιτικής καμία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείμενο ενοικίασης, πώλησης, δημόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή ιστοσελίδες.

Αποθήκευση Δεδομένων και χρονικός περιορισμός

Τα Δεδομένα σας διατηρούνται από την Εταιρεία στις βάσεις δεδομένων της στο εξωτερικό ή/ και στις βάσεις δεδομένων των ηλεκτρονικών εφαρμογών που χρησιμοποιεί αυτή για την παροχή των υπηρεσιών, μόνο για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως αυτοί αναλύονται ανωτέρω. Έτσι, αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα δόθηκε η συγκατάθεσή σας, εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικά από το νόμο ή για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να υπερασπιστούμε τα έννομα συμφέροντά μας. Κριτήρια προσδιορισμού του χρόνου για τον οποίο τα Δεδομένα σας θα αποθηκευτούν είναι (α) η τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, (β) η αρχή ελαχιστοποίησης και περιορισμού των δεδομένων και (γ) η αναγκαιότητα διαφύλαξης των συμφερόντων της Εταιρείας.

Επομένως, (α) όταν εγγράφεστε στο newsletter μας, η συγκατάθεσή σας και τα Προσωπικά Δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται το αντίστοιχο προωθητικό υλικό, δηλ. έως ότου ανακαλέσετε τη σχετική σας συγκατάθεση, και (β) όταν θα πρέπει να συμμορφωθούμε σε μια νομική υποχρέωσή μας εκ της φορολογικής, εργατικής, κλπ νομοθεσίας θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται για να συμμορφωθούμε με την εν λόγω υποχρέωση.

Στο τέλος της ανωτέρω περιόδου αποθήκευσης, τα Δεδομένα σας είτε θα διαγραφούν πλήρως είτε θα διατηρηθούν ανώνυμα.

Διασφάλιση και ποιότητα των Προσωπικών σας Δεδομένων

H Εταιρεία αναλαμβάνει να κρατάει τα Προσωπικά σας Δεδομένα ασφαλή, εμπιστευτικά, και ορθά για την περίοδο διατήρησης που προβλέπεται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες ή επισκέπτες του ιστότοπου πως λαμβάνει όλα τα εύλογα τεχνικής και οργανωτικής φύσεως μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών τους Δεδομένων και συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR (άρθρα 25-32) για την αποφυγή απώλειας, καταστροφής ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης δεδομένων, παράνομης ή παράτυπης χρήσης αυτών.

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει συγκεκριμένες διαδικασίες ασφαλείας και τρόπους διασφάλισης των Προσωπικών σας Δεδομένων στα συστήματα πληροφορικής και τις πλατφόρμες της.

Τα εν λόγω μέτρα τροποποιούνται όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Το πρωτόκολλο λειτουργίας του συστήματος πληροφορικής της Εταιρείας μας βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων.

Τα Δικαιώματά σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του Κανονισμού GDPR μπορείτε να επικοινωνήσετε οποτεδήποτε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω, για να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματά σας ή για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά:

(α) Το δικαίωμα ενημέρωσης για τα Προσωπικά σας Δεδομένα που συλλέγονται από εμάς.

(β) Το δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα σας. Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να ενημερωθείτε για το εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας, με ποιους τρόπους κλπ., αλλά σε κάθε περίπτωση και να λάβετε αντίγραφο των στοιχείων που διατηρεί η Εταιρεία για εσάς, εντός 30 ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

(γ) Το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων, συμπλήρωσης ελλείψεων αυτών ή επικαιροποίησής τους.

(δ) Το δικαίωμα διαγραφής υπό συγκεκριμένες περιστάσεις.  Αν τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε δεν χρειάζονται πλέον για κανέναν σκοπό και δεν μας υποχρεώνει ο νόμος να τα διατηρήσουμε, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να τα διαγράψουμε. 

(ε) Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτός ο άμεσος περιοριορισμός της επεξεργασίας θα σας εξηγήσουμε το λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτόν.

(στ) Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Μπορείτε να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα στοιχεία σας σε εσάς ή σε άλλον υπεύθυνο υπεξεργασίας. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω τεκμηριωμένων υποχρεώσεων της Εταιρείας, ενδέχεται να μην μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημά σας.

(ζ) Το δικαίωμα αντίρρησης/εναντίωσης στην επεξεργασία ώστε να σταματήσει η επεξεργασία των Δεδομένων σας, εκτός και αν συντρέχουν άλλοι νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ, με τους τρόπους που αναφέρονται ανωτέρω.

Η αίτηση άσκησης των δικαιωμάτων σας είναι δωρεάν, εκτός εάν το αίτημα είναι προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό.

Υποβολή Καταγγελίας/ Διαμαρτυρίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων μπορείτε να προσφύγετε στην τοπική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πριν υποβάλετε την ανωτέρω καταγγελία συνίσταται να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας της Εταιρείας ασκώντας τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 15 έως 22 του Κανονισμού GDPR δικαιώματά σας, όπου αυτά εφαρμόζονται.

Στις περιπτώσεις που ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων («DPO») μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτόν για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δικών σας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση των συναφών δικαιωμάτων σας.

Τροποποίηση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Μπορεί να ανανεώνουμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από καιρό σε καιρό και όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου. Οποιαδήποτε ανανεωμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα ισχύουν από τη δημοσίευσή τους σε αυτόν, ενώ θα σας αποστέλλεται και σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Σκόπιμο είναι να επισκέπτεστε συχνά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας μας ώστε να ενημερώνεστε σχετικά.

WEBSITE PRIVACY POLICY

Thank you for visiting our website.

Please read carefully our Privacy Policy concerning the Protection of Personal Data when visiting and/or using our website.

Teodosios Dim. Divanis is a company based in Voula, Athens with registered address Leoforos Varis 40, Voula 16673 Athens (the “Company”).

The Company has fully complied with the General Data Protection Regulation (EU Regulation 2016/679 “GDPR Regulation».

This Privacy Policy determines and explains the terms and conditions governing the processing of Personal Data collected by our Company through this website and how we protect the privacy and confidentiality of your Data.

The management and protection of the user’s / visitor’s Personal Data of our website and / or our electronic services, which became known to the Company due to your visit to our website and / or our electronic services, are subject to the following terms, in conjunction with the relevant provisions of national, European and international law, as well as the decisions, directives and regulations of the Personal Data Protection Authority.

Data Processing Manager

Data Processing Manager is Teodosios Dim.Divanis, based in Leoforos Varis 40 Voula 16673 Athens.

In cases where the Company transmits personal data to third parties to whom it entrusts the processing of personal data on its behalf, then the Company remains responsible for the processing of your personal data and determines the processing details, also signs a specific contract with third parties, to whom entrusts the execution of processing activities, in order to ensure that the processing is carried out in accordance with the applicable legal framework and that any physical person can freely and unhindered exercise the rights conferred on him by the legal framework.

In order to exercise your rights or to make a complaint regarding the handling or processing of your Personal Data or any other relevant question, you may contact the Processing Agent at the following address hello@athensvelo.gr.

Personal Data

Personal Data comprises of all information pertaining to a particular individual, irrespective of their value and gravity, which can be used for the direct or indirect identification of the person. That is, all the elements that allows our Company to know who you are, such as name, e-mail address, telephone number, etc.

Processing of Personal Data

Processing of Personal Data constitutes any task or set of tasks that takes place in Personal Data, such as collection, registration, organization, maintenance or storage, modification, export, use, transmission, dissemination, association, interconnection, capture, erasure and destruction.

Collection of Personal Data

We collect only the necessary Data for the purposes for which they are intended. You may generally use this website without disclosing your Personal Data, other than those necessary for the operation of the site. Thus, the Personal Data we process are those you either choose to provide us with during the use of our website and / or our electronic services, or those that are automatically collected and stored in our databases for security purposes.

The services provided through our website are aimed at a general audience and do not target minors under 18 years of age. If we find that we have by error collected Personal Data of minors, we will proceed directly to deleting them from our records.

We may process the following information:

Information we receive directly from you:

  • Any personal information you submit, such as your email address and your marketing preferences or any other information you provide when using the site and / or subscribing to our newsletter.

Information which are automatically collected:

  • The name of your Internet Provider and Internet Protocol Address which we use to diagnose computer problems, and to record your interest and visits to our site.
  • Information that allows us to remember you and your preferences, as well as for technical reasons, through the use of cookies, but only if you give your explicit consent for the collection of this information. For more information, see “Cookies Policy” below.

Please do not send us and disclose any Sensitive Data through this site (information related to racial / ethnic origin, health, political / religious views, etc.).

How we process your Personal Data

We process your Personal Data for specific, explicit and legitimate purposes. These data are not subject to any further processing in a manner incompatible with these purposes.

Upon your optional consent (GDPR Rule 6 par. (1) (a)), you may, in whatever manner you choose, receive:

(a) Newsletter from the Company

(b) Promotional material / offers from the Company

Or even allow us, upon optional consent, to use Cookies. For more information, read our “Cookies Policy” below.

In all the above cases, you may of course withdraw your consent at any time, without however affecting the legitimacy of the processing that has taken place before the withdrawal of the consent.

The withdrawal of your consent may be conducted by clicking on the corresponding unsubscribe link that you will find either in the confirmation message that you receive immediately after you register in our above promotional services or in any subsequent message you receive with the corresponding material from our Company, or at the bottom of our website.

Please note that in order to be able to fulfill the above requests, it is necessary to give us the Data marked with an asterisk (*) at the corresponding points of the site, thus consenting to the use of these Data. Without these compulsory Data you cannot proceed further, as these are necessary in order to make available the specific functions of our site you are requesting. If you choose not to provide us with these Data, we may not be able to provide you with our services, or to provide you with a high quality service or to respond to any other requests you may have.

Please note that your Data may in any case be processed for:

(a) Reasons for complying with applicable law and generally for the Company to fulfill all its obligations deriving from the law (eg data protection legislation, commercial law).

(b) The safeguarding or defense of legitimate claims and rights in the Company’s interest in a judicial or extra-judicial process, as well as compliance with legal procedures and court decisions.

(c) Obtaining statistics on the use of this site based on our legitimate interest in improving our site and providing our services.

(d) Technical and safety reasons, based on our legitimate interest in the proper, safe and efficient operation of the site.

We emphasize that Data collected under the (c) and (d) purposes (eg IP address, cookies), although they could lead to user’s identification, they are not used for this purpose except for statistical purposes or for the improvement of the website’s performance, and only if your interests and rights are not substantially affected. These Data may only be stored temporarily and in an anonymous form.

Cookies Policy

Cookies are small text files that contain amounts of information that are stored on your device when you visit a website through your browser. This information can be sent back to the site at any subsequent visit, or on another site that recognizes those cookies.

These cookies make it easier for you to browse the site, they are used for statistical purposes and they generally improve the effectiveness of the site’s use. They do not identify the user, but only the device you are using.

The Company may use two types of cookies: (1) Necessary functional cookies required for technical reasons, which ensure the necessary functionality of our site and (2) Statistical cookies used for the purpose of measuring the traffic of our website.

Both categories of cookies can only be used only your consent. When you first access our site, a warning popup window will appear which will require your consent for the collection of cookies. If you do not give your consent, your device will not be monitored for activities related to the above. In any case, you may use our site without installing these cookies; however this may result in a restriction of functionality or adversely affect the usability of our site.

Linking Information and Links to Other Sites

Please note that this site contains links to other websites under the responsibility of third parties and under no circumstances is the Company responsible for the terms of protection and management of the personal data that these websites follow.

Who has access to your Data

Your Data can be processed from the following persons:

(a) The Data Processing Manager

(b) The Personnel of the Data Processing Manager who is authorized to process your Personal Data to perform its duties in relation to the purposes outlined above and to process your requests.

(c) By way of exception from third party service providers and affiliated companies, who, having been contractually bound to maintain confidentiality and protect your Data, carry out on our behalf and in accordance with our instructions, the work necessary to achieve the purposes strictly linked to the use of the website and the provision of its’ services.

(d) Third parties such as competent judicial, police and other administrative authorities upon their legitimate request or for our legitimate protection and in accordance with any applicable laws.

In these cases, only the Data that are necessary for the execution of the work by third parties are disclosed.

The Company will in no case transmit Personal Data to third countries outside the European Union or international organizations except to subsidiaries / affiliated companies and third parties to which the affiliated companies / affiliates are mandated to process personal data and in accordance with the terms hereof.

Without prejudice to the provisions of this Policy, no personal information is being leased, sold, posted or shared to other companies, organizations or websites.

Data storage & limitation

Your Data are retained by the Company in its’ databases abroad and / or the electronic application databases it uses to provide the services, only for the time strictly necessary to achieve the purposes for which they were collected, as mentioned above. So, they are stored for as long as your consent has been given, unless otherwise required by law or for as long as it is required to defend our legitimate interests. Criteria for determining when your Data will be stored are (a) adherence to the deadlines set by law, (b) the principle of minimizing and limiting the data, and (c) the need to preserve the Company’s interests.

Therefore, (a) when you subscribe to our newsletter, your relevant consent and your Personal Data are retained for as long as the relevant promotional material is sent to you, i.e. until you withdraw your consent, and (b) when we have to comply with our legal obligation under tax, labor, etc. legislation we will preserve your Personal Data for as long as it is necessary to comply with this obligation.

At the end of the above storage period, your Data will either be wholly deleted or will be retained anonymously.

Protection and quality of your Personal Data

The Company undertakes to keep your Personal Data safe, confidential, and accurate for the retention period provided in this Privacy Policy.

The Company informs users or visitors of this website that it takes all reasonable technical and organizational security measures to protect their Personal Data and fully complies with the provisions of the GDPR (Articles 25-32) to avoid loss, destruction or non-destruction, unauthorized data access, unauthorized or unlawful use thereof.

The Company has adopted specific security procedures and ways to safeguard your Personal Information in its IT systems and platforms.

These measures shall be amended whenever necessary.

The protocol of our Company’s IT system is in full compliance with the Data Protection Legislation.

Your Rights with respect to Personal Data

In accordance with Articles 15-22 of the GDPR, you may contact the Data Processing Manager at any time with the contact details listed above to exercise the following rights or for any questions you may have:

(a) The right to be informed about your personal information collected by us.

(b) The right to access your Data. You may in any case be informed whether we are processing your Data, in which ways, etc., but you can also obtain a copy of the information that the Company maintains for you, within 30 days from the submission of the request.

(c) The right to correct inaccurate Data, to fill in these deficiencies or to update them.

(d) The right to write-off under specific circumstances. If the Personal Data we collect are no longer needed for any purpose and we are not obliged by law to preserve them, we will do what it takes to erase them.

(e) The right to limit the processing. If it is not possible to immediately limit the processing, we will explain why we cannot go to it.

(f) The right to data portability. You may ask us to transfer your information to you or another Data Processing Manager. However, in some cases due to documented obligations of the Company, your request may not be accepted.

(g) The right to object / oppose to processing so that we stop processing your Data, unless there are other legitimate reasons that override your right. If you have given your consent to the processing, you may revoke it at any time with future force in the ways listed above.

Your inquiry for the exercise of your rights is free of charge, unless the claim is obviously without grounds or excessive.

How to file a complaint

In case you believe that the protection of your Personal Data is by any way affected, you may appeal to your local Personal Data Protection Authority.

Before submitting the above complaint, it is advisable that you contact the Data Processing Manager by exercising the rights provided in the Articles 15 to 22 of the GDPR, where applicable.

In cases where the Data Processing Manager has appointed a Data Protection Officer (DPO), you can contact him / her for any matter related to the processing of your personal Data and the exercise of your related rights.

Modification of Privacy Policy

We may renew our Website’s Privacy Policy from time to time and whenever deemed necessary within the applicable legal framework. Any renewed Website’s Privacy Policy will be posted on our site and any amendments will be effective upon their publication in this site, while you will receive an email, as well.

It is advisable that you visit our Company’s Website Privacy Policy frequently.